Các nhà khoa học ước tính có ít nhất 30 triệu người Mỹ mắc bệnh eczema, một bệnh da liễu mạn tính. Với bất cứ ai có bệnh eczema đều có thể xác nhận, tình trạng này có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy bệnh này tác động như thế nào đến cuộc sống?

Bệnh eczema tác động đến chất lượng cuộc sống như thế nào?

Gần đây, các nhà khoa học đánh giá tác động của bệnh eczema lên chất lượng cuộc sống, bao gồm tâm trạng, giấc ngủ và năng suất lao động thông qua một nghiên cứu lâm sàng đã được công bố trên Tạp chí Học viện da liễu Hoa Kỳ (the Journal of the American Academy of Dermatology). Các dữ liệu được thu thập về người bệnh eczema sẽ được so sánh với những người không mắc bệnh về da và những người bị bệnh vẩy nến, một bệnh da liễu mạn tính phổ biến khác.

1. Tác động của bệnh eczema đối với rối loạn tâm trạng và rối loạn giấc ngủ

Khoảng 1/3 số người bị bệnh eczema có báo cáo về tình trạng rối loạn giấc ngủ và tâm trạng, gần gấp đôi so với tỉ lệ báo cáo của những người không bị các bệnh về da.

2. Tác động của bệnh eczema lên chất lượng tinh thần và thể chất

Trong đánh giá chất lượng tinh thần, thể chất người bệnh, điểm số cao hơn trên mỗi thang điểm cho thấy tình trạng sức khoẻ tốt hơn. Điểm trung bình cho chất lượng tinh thần của những người có bệnh eczema là 44,5, so với 48,0 đối với người khỏe mạnh không có bệnh về da. Đối với thể chất, người có bệnh eczema có điểm số trung bình là 47,5 so với người khỏe mạnh không có bệnh về da với điểm số là 49,5. Ở mục này, bệnh vẩy nến có tác động tương tự như bệnh eczema. Sự khác biệt giữa điểm số của những người có bệnh eczema và những người không có bệnh về da cho thấy, bệnh eczema gây ra gánh nặng tinh thần và thể chất người bệnh, làm giảm sức sống, hoạt động xã hội ít hơn và tinh thần tệ hơn.

3. Tác động của bệnh eczema đối với năng suất lao động

Bệnh eczema cũng ảnh hưởng đến năng suất làm việc. So với người lao động không mắc bệnh về da, những người bị bệnh eczema có tỷ lệ nghỉ việc cao hơn (9,9% so với 3,6%). Xét về tinh thần làm việc - một yếu tố đánh giá sự suy yếu của một người trong công việc do vấn đề sức khoẻ. Những người có bệnh eczema báo cáo 21,1% mất tinh thần làm việc, so với 16,1% ở người khỏe mạnh. Nếu tính đến cả việc người lao động nghỉ vì bệnh eczema, chi phí thất thoát trung bình hàng năm do bệnh eczema cao hơn 2.400 USD so với người không mắc bệnh về da. Bệnh vẩy nến có tác động tương tự như bệnh eczema đối với năng suất lao động và chi phí thất thoát.

 

Hùng Cường